BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เลขาธิการ สช.ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่าย หรือการอภิบาลระบบ

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวปาฐกในเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศ ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่าย หรือการอภิบาลระบบแล้ว

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์ปาฐกกล่าว ในเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน” ปี 2558 – 2560 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศ”

โดยเลขาธิการฯสมัชชาสุขภาพ ได้พูดถึงประเด็นประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่ายหรือ “Governance by Network” หรือการอภิบาลระบบ ว่า ในสมัยก่อนเราอยู่กันอย่างประเทศเดียวตลาดเดียว ไม่เคยได้ค้าขาย สอนลูกให้เป็นเจ้าเป็นนายคน คนชอบมีอำนาจในการซื้อ ไปเที่ยวส่วนตัวที่ไหนจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลายเป็นวัฒนธรรมนี้ไป ตอนนี้เราทำมาหากินเป็นหรือไม่ ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่นร่วมมือกับทางพม่า แล้วญี่ปุ่นเปิดสายการบินให้นักธุรกิจมาลงทุนที่ประเทศพม่า แต่ประเทศเรายังหวงแผ่นดิน อย่างเช่น กรณีเขาพระวิหาร และจากที่คนจีนได้เติบโตมาทุกวันนี้ ก็คือทำมาค้าขาย ในสมัยนี้จะชนะกันต้องมาทำการค้าขาย แต่คนไทยสั่งสอนกันให้เป็นเจ้าคนนายคน เราติดยศประดับนายเพิ่มขึ้น โลกทุกวันนี้มันติดกันไปหมดแล้ว เรากำลังเชื่อมอาเซียนเป็นหนึ่งไปมาหาสู่กัน โลกในยุคนี้มีความเชื่อมโยงกัน ในเรื่องใหญ่ๆ

ประเด็นแรกคือการติดต่อสื่อสาร การเดินทางอย่างรวดเร็ว ประเด็นที่ 2 มนุษย์เชื่อมโยงหากันหมดโดยใช้ระบบการสื่อสาร องค์กร หน่วยงานมาช่วยกันทำ ระบบราชการยังติดอยู่ทำแบบโดดเดี่ยว ตอนนี้โลกเกิดแบบใหม่เชื่อมโยงไร้ทิศทางไปหมด อะไรแข็งกระด้างเป็นท่อนทำงานไม่ได้แล้ว  กระบวนการสมัชชาสุขภาพหรือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม คือการเชื่อมมิติใหม่ในการทำงาน เราไม่มีอำนาจในการสั่งการ สิ่งที่เราทำเป็นเรื่องเท่าทันโลกในยุคนี้

โลกของเรามีฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ในขณะนี้ทางตะวันตกอยู่ในช่วงของขาลง  เจอวิกฤตเป็นระยะ เพราะมันกลับไปทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ฝั่งตะวันตกเขาทำความรู้กลายเป็นเงิน แต่โลกตอนนี้เปลี่ยนอย่างมาก คือในส่วนที่ยังไม่เจริญทางเศรษฐกิจกำลังเติบโตขึ้นมา ไม่ว่าในแอฟริกาใต้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในพื้นที่จีน ในอินเดีย แต่ก่อนหน้านี้เรารวมตัวกันมานานแล้ว

ประเด็นที่ 3 คือการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย  ตอนนี้กำลังรวมตัวกันเป็นอาเซียนและเรามีโอกาสเติบโตได้ มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวกลาง แต่ที่น่าเสียดาย ในขณะนี้ประเทศไทยเรายังติดหล่มเราไม่ได้เตรียมตัว ผู้คนในสังคมเราไม่ได้เตรียมสังคมไปกับเขา ลูกหลานเราจะไปกับเขาได้อย่างไร ทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วโลกใบนี้ไร้ขั้ว ไม่ใช่มีสองขั้วอย่างช่วงยุคสงครามเย็นอีกแล้ว แต่ตอนนี้ประเทศเราเปลี่ยน หน่วยงานราชการเข้ามาทำงานจิตอาสามากยิ่งขึ้น สังคมเปลี่ยนไปมากขึ้น เมื่อผู้เล่นในการขับเคลื่อนเปลี่ยนไป ทั้งโลกก็เปลี่ยน  ผู้เล่นหรือขับเคลื่อนไม่ใช่รัฐเพียงอย่างเดียว ถ้าคิดแบบเก่า บริหารแบบเก่า ผลงานก็น้อยลงเรื่อยๆ ขณะนี้ทุกอย่างต้องยึดการมีส่วนร่วม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก็ ไปในทิศทางนั้นพอดี ทุกวันนี้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นในโลกไร้ขั้ว

ประเด็นที่ 4  คือ การรวมธุระร่วมกันของคนในสังคม ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในโลกที่ 2 พลังประชาชนมีปัญหาชวนให้ติดหล่ม ได้แก่ การแก่งแย่ง การเมืองวุ่นวายไร้เสถียรภาพ การเมืองไม่มั่นคง  ตอนนี้สินค้าการเกษตรตกต่ำมาก ข้าวเราเป็นที่หนึ่ง ยางพาราเราส่งออกได้จำนวนมากราคาก็ตกต่ำ ปัญหาทุกอย่างแก้ยากมากขึ้น เราไม่ได้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลย  การเมืองเป็นในรูปแบบรวมศูนย์อำนาจ ทำให้คนคิดว่าอะไรทุกอย่างเป็นของภาครัฐหรือของหลวงหมด ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีจิตใจว่าของพวกนั้นเป็นของเรา เราก็ไม่เอาใจใส่ เช่น สถานีอนามัยเปลี่ยนมาเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาบอกว่าเป็นของกระทรวงสาธารณสุข อันที่จริงแล้วไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณสุข เขาเพียงดูแลให้เท่านั้น อันนี้เป็นวิธีคิดมันยังไม่กลับมา มันยังเป็นรัฐหมด จะทำอย่างไรให้ความคิดความเป็นเจ้าของกลับคือมา ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ชาวบ้าน พ่อค้าประชาชน มาร่วมกันเอาความเป็นเจ้าของกลับคืนมาช่วยกันเอาความติดหล่มของประเทศไทยขึ้นมาให้ได้ เพื่อให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าต่อไปได้

นี้ก็เป็นคำกล่าวของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในงานเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook