BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน มีนาคม 2558

สวัสดีครับเพื่อนเครือข่ายทุกท่าน สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เราจะได้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางไปอีก 3 ปีข้างหน้า นั่นคือปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดยเวทีพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดังที่ว่านี้ ได้เริ่มต้นขึ้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก และต่อด้วยเวทีที่ภาคอีสานเมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคมนี้ ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้จะมีขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งหลังจากการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมกันแล้ว เราจะได้นำข้อเสนอจากเวทีทั้ง 4 ภูมิภาคมารวมกัน เพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับชาติ ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้ประโยชน์ ดังนั้นก็ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมกระบวนการพัฒนาการขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญ ที่เราจะได้ใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวนำ โดยมีการขับเคลื่อนในพื้นที่ตามหนุนเสริมให้งานพัฒนางอกงามขึ้นทั่วทึกพื้นที่ อันเป็นทิศทางที่สำคัญที่ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.จะช่วยหนุนเสริมให้กับเครือข่าย

นอกจากนี้การดำเนินงานโปรแกรมนักสานพลัง หรือ PHPP โปรแกรม ในรุ่นปี 2558 นั้น ได้เริ่มต้น Core Module ที่ 2 (CM2) แล้วอย่างคึกคัก โดยทุกภูมิภาคจะเริ่มต้นพร้อมกันในเดือนนี้ทั้ง 4 ภาค ประเดิมภาคแรกที่ภาคกลาง วันที่ 12 – 14 มีนาคม ตามติดมาที่ภาคเหนือ วันที่ 15 – 18 มีนาคม จากนั้นภาคอีสานจะเริ่มวันที่ 24 – 26 มีนาคม และปิดท้ายที่ภาคใต้ จัดขึ้นวันที่ 27 – 30 มีนาคม ซึ่งจะดำเนินการในเดือนนี้ทั้งหมด และถือเป็นงานสำคัญของเดือนนี้

สำหรับผลของกิจกรรมการขับเคลื่อนทั้งหมดของเดือนนี้ คาดว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาสองประเด็น ประเด็นแรกคือทิศทางของยุทธศาสต์ระดับภูมิภาค และสอง เห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค สุดท้ายผลจะเป็นอย่างไร นี่คือกระบวนการระหว่างทาง ขอเชิญชวนติดตาม และหนุนเสริมในแต่ละพื้นที่ ในบทบาทที่เพื่อนเครือข่ายสามารถดำเนินการได้ครับ

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook