BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่  หวังให้คนอุบลได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และมีสุขภาพดีกันทั่วหน้า

เมื่อวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ ประเด็น เกษตรอินทรีย์ ไปขับเคลื่อนในการจัดทำยุทธศาสตร์ และจัดเวทีผู้ผลิตพบผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และผู้บริโภคพบเกษตรกรตัวจริง นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในระยะยาวได้

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเป็นประธานในงานมหกรรมตลาดสีเขียว กินสบายใจปี ๓ นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.นิรุทธ เกตุศิริ ผบ.มทบ.22 ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน  ขณะเดียวกันก็มีเครือข่ายภาคีต่างๆที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดสุรินทร์ มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน  พร้อมการนี้ยังมีส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคประชาชน เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข เครือข่ายสืบสานภูมิปัญญา โรงแรมสุนีย์แกรนด์ พร้อมกับเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมช่วยกันในการขยายผลจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค โดยการให้ความรู้ในการเลือกซื้อสินค้า  ความรู้ในการผลิตสินค้าทางเกษตรหลากหลายชนิด และมีการเสวนาพูดคุย การลดใช้สารเคมีในสินค้าเกษตร  การย้อนคิดชีวิตคนรุ่นใหม่ใส่ใจเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมเกษตรกรแบบครบวงจรจะมีทิศทางอย่างไร และจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการดำเนินการขับเคลื่อนไปสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ได้อย่างไร

โดยขณะนี้มีการนำมติไปพัฒนาต่อและขยายผลให้เกิดยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมการรวบรวมเกษตรกรผู้มีใจรักในเกษตรอินทรีย์ เปิดตลาดสีเขียวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในการวางแผนการจัดตั้งตลาดสีเขียว คงได้พบตลาดสีเขียวจังหวัดอุบลราชธานีในเร็ววันนี้

นายรพินทร์ ยืนยาว/ข่าว/สมัชชาสุขภาพอุบลฯ

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook