BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน มกราคม 2558

สวัสดีปีใหม่ 2558 เพื่อสมาชิกทุกท่าน การเริ่มต้นปีใหม่ เหมือนเป็นการเริ่มต้นความคิดและงานใหม่ๆ ไปด้วย และต่อเนื่องขยายผลงานที่ทำมาในปีก่อนไปพร้อมๆ กัน

สำหรับเดือนมกราคมนี้ มีงานที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้สมาชิกได้รับรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน คือการพัฒนาโปรแกรมนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุภาพแบบมีส่วนร่วม และสังคมสุขภาวะ หรือ นนส. หลังจากที่ได้มีการดำเนินการ เตรียมการตั้งแต่การบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก สธ. และมูลนิธิหมออนามัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีการเตรียมกลไกระดับภูมิภาค การออกแบบกระบวนการ การพิจารณากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโปรแกรม และการดำเนินการสร้างความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน มาตลอดระยะเวลา 10 เดือน

และในเดือนมกราคมนี้ก็ได้มีการเริ่มดำเนินการในหน่วยการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ที่ 1 (CM1) โดยมีภาคกลางเป็นภูมิภาคแรก เมื่อวันที่ 15 – 18 มกราคม จากนั้นภาคใต้ และภาคเหนือพร้อมกันทั้ง 2 ภาค ในวันที่ 25 – 28 มกราคม และภาคอีสาน วันที่ 28 – 30 มกราคม 2558 และจะมีต่อเนื่องไปอีก 3 ครั้ง ซึ่งจะไปสิ้นสุดในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะช่วยให้นักสานพลังฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั่วประเทศ และองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ สปสช. สสส. สพม. พอช. กสธ. และกรณีพื้นที่รูปธรรมอื่นๆ เข้าร่วม ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีโปรแกรมนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้กลาง อีกทั้งยังจะช่วยในการสร้างเครือข่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ในโอกาสต่อๆ ไป

เรื่องสำคัญที่สอง การพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provicial Health PHA) ได้มีการสนับสนุนจังหวัดที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีที่ผ่านมา ให้เกิดความต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ และจังหวัดที่ได้มีการเริ่มต้นพัฒนากลไกฯ ใหม่ อาทิ จังหวัดระนอง กำแพงเพชร จันทบุรี ฯลฯ สำหรับจังหวัดอื่นๆ ก็อยู่ในการพัฒนาโครงการต่อเนื่องซึ่งจะทะยอยเข้ามา และทาง สช.ก็จะสนับสนุนให้การพัฒนาต่อเนื่องเหล่านั้นดำเนินต่อไป

เรื่องสำคัญที่สาม การพัฒนาขับเคลื่อมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (การจัดการปัญหามะเร็งท่อน้ำดี) ในพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ได้มีการประชุมเพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อน และกำหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อนำข้อเสนอเชิงนโยบายไปทำงานต่อ ตัวอย่างเช่น การจัดการแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน การพัฒนากลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดในพื้นที่ทุกพื้นที่ ซึ่งในภาคอีกสานได้มีอัตตราความชุก และอัตราอุบัติการของโรคสูงกว่าภูมิภาคอื่น การดำเนินการดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งที่จะนำไปสู๋การแก้ไขปัญหา และพัฒนาในระยะยาวที่ดีต่อไป

สำหรับในเดือนนี้ก็ขอสื่อสาร และแจ้งความเคลื่อนไหว ดังที่กล่าวข้างต้น และขอเชิญชวนภาคีสมาชิกได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาให้เกิดผลต่อไปในพื้นที่ และเราจะได้นำผลการพัฒนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลต่อไป

สวัสดีครับ

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook