BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

บันทึกการเดินทาง 30.13 ก้าวที่สอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน

ละเมียดละไม กับการเดินทางของกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ฤกษ์เริ่มกระบวนการพูดคุยเชิงกระบวนการในวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ได้เริ่มกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกับทางสำนักปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ในปีแรกเมื่อครั้งมีคณะกรรมการจัดในปี 2556 ต้นปี และเริ่มกระบวนการเคลื่อนไหวปลายปี ส่งต่อสู่ปี 2557 ซึ่งทำให้เกิดภาพกระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้งขบวนเมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2557 “เดินหน้า สังคมสุขภาวะ” บนวิถีวัฒนธรรม วิถีเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร

ซึ่งหลังจากหมดกระบวนการจัดเวทีและการสรุปโครงการในปีแรก ซึ่งถือเป็นปีที่เกิดคณะทำงาน และเกิดกระบวนการสมัชชาเต็มรูปแบบ เพราะหากนับการขับโดยอาศัยสมัชชาเป็นเครื่องมือพัฒนานั้นก็คงกว่า 14 ปี โดยในปีแรกนี้คณะทำงานจากหลายส่วนต่างสรุปสอดคล้องเรื่องการประสานความร่วมมือ ซึ่งเป็นรูปธรรมมากที่สุด บนฐานเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ กล่าวคือ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นเครื่องมือเพื่อยกระดับงานทีทำ เป็นข้อมูลเอกสาร เป็นชิ้นงาน เป็นนโยบาย และมีพื้นที่ให้เพื่อน ภาคี ได้โลดแล่น แสดงออก “ปั๋นต่า” หรือให้โอกาสแต่เพื่อนพ้องได้เด่น ได้ดัง ร่วมสุข สนุกด้วยกัน โดยนับเป็นพื้นที่ศักยภาพสำคัญและทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่น่าพัฒนาให้เกิดขึ้นทุกปี

โดยหลังจากวันที่ 13 กันยายน 57 ทีมวิชาการได้สรุปเนื้อหา นำเข้าสู่พื้นที่พูดคุยลำพูนฟอรั่มในทุกเสาร์ต้นเดือน โดยล่าสุดเสาร์แรกของเดือนมกราคม 58 ได้มีการออกแบบกระบวนการสมัชชาปีต่อไป swot ปรากฏการณ์และหา Key success ในการพัฒนากระบวนการสมัชชาในครั้งนี้อย่างเข้มข้น ส่งต่อให้การหารือวงเล็กในวันที่ 13 มกราคม 58 จึงมีข้อมูลที่พลั่งพลูพร้อมทั้งจัดทีมกระบวนกรเพื่อยกร่างโครงการ โครงสร้าง ของทีมสมัชชาชุดใหม่ ในก้าวที่สองของสมัชชาสุขภาพลำพูน

ในวันที่ 22 มกราคม นี้จะเป็นอีกขยักหนึ่งของการเดินทางบนกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่มีหลายภาคีร่วมจับมือกันเดิน จะมีจังหวะก้าวอย่างไร จะมีใครร่วมเดินบ้าง ใกล้ๆได้ผลผลิตแล้วจะบอกเล่าให้ฟังอีกระยะนะครับ

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook