BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ประสบการณ์ร่วมเวทีเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่ ฟังเสียงประชาชนก่อนเริ่มสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ในช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 เป็นช่วงเวลาของการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อิมเพค เมืองทองธานี โดยปีนี้ มีระเบียบวาระที่เข้าสู่การประชุม 6 “ระเบียบวาระ” และ 1 การรายงานผลความก้าวหน้าของ “มติ” สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ทำให้ผมได้อะไรเพิ่มขึ้นและได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเช่น เคยครับ

จากเชียงใหม่เช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน ผมต้องเดินทางล่วงหน้าไปก่อนในฐานะ “นักสานพลัง” ซึ่งปีนี้ทางผู้จัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้โควต้าผู้เข้าอบรมโครงการนัก สานพลังร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงศักยภาพของนักสานพลังซึ่งมีบทบาทที่เรียก ว่า 5 ตัวจี๊ด (นักประสาน/นักสื่อสาร/นักยุทธศาสตร์/นักวิชาการ/นักจัดการ) โดยตัวแทนแต่ละฝ่ายหลังจากที่ได้มีการวางแผนเบื้องต้นก็เข้าร่วมประชุมที่ บ้านของ“สุชน” หรือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการมาเยือนครับ ซึ่งเดินทางมากับพี่สาวสองท่าน (พี่แอ้ว และพี่พะยอม) และอ้ายบ่าวจากเมืองตรัง(บังฝาด) พี่ นนส.รุ่น 57 เพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมร่วมกัน

การประชุมเป็นไปแบบเป็นทางการในช่วงต้น จนกระทั่งคลายตัวและสู่ความไม่เป็นทางการในบั้นปลาย แต่ถือเป็นการผสานพลัง ทั้งการเล่น และความจริงจัง ผลผลิตที่ได้มีทั้งตารางกิจกรรมที่คราวนี้ นักสานพลังออกแบบกิจกรรมเองในตลอดระยะเวลา 3 วัน ของการเข้าเวทีสมัชชาชาติ การเตรียมกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมทั้งการออกแบบการเรียนรู้ โจทย์ เป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดทั้งงาน การเตรียมเวทีเสวนาขาขึ้นขาเคลื่อนประเด็นสุขภาพสู่ระดับชาติ (การยกระดับการ แก้ปัญหาสู่นโยบายสาธารณะ)และกิจกรรมการเปิดตัวนักสานพลัง ซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่า นนส. คือใคร

หลังจากได้ผลผลิตของการเดินทางในวันแรกนัก สานพลัง ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆ ด้วย ก็ได้เดินทางเข้าที่พัก เตรียมตัวเป็นทีมจังหวัดในวันรุ่งขึ้น ผมเองติดนิสัยคนบ้านนอกนอนดึกตื่นสายแบบลืมตัว เผอิญว่าที่พักอยู่ห่างจากโรงแรมเลยต้องสวมวิญญาณคนกรุง ตื่นเช้าตั้งแต่ตี 5 ทั้งๆที่หลับตอนเกือบตี 1 สะโหลสะแหล ออกจากที่พักพร้อมกับลุงนิ (นนส.เชียงราย) ออกเกือบ 7 โมง ด้วยความโชคดีที่รถไม่มาก จึงถึงที่ประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง หรือโรงแรมแอร์พอต ดอนเมือง ทันเริ่มเวที

เนื่องจากเข้ามาเช้าเลยมีเวลาสำรวจสถานที่ บ้าง อะไรบ้างเก็บภาพเก็บแนวคิดเพื่อเอาไปปรับใช้ในจังหวัดลำพูน ในฐานะของ “หน่วยเลขานุการกิจฯ ลำพูน” สำหรับการเดินทางครั้งนี้ เราเดินทางเต็มอัตรา 5 คน มี พี่ม่อน ศราวุธ จากสมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พี่เจี๊ยบ กรพินธ์ จากพัฒนาสังคมจังหวัดลำพูน ลุงบุญส่ง จากสถาบันวิจัยหริภุญัย และพี่นัท ปภังกรณ์ จากเครือข่ายชุมชนแม่ทา ร่วมกับผม เป็น 5 คนตามโควตา

โดยปีนี้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมี 6 ระเบียบวาระที่จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมโดยต้องจัดทำเวทีรับฟังเสียงประชาชน ก่อนการเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วย 1) การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง 2) การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย 3) การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4) การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน 5) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย 6) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ(FTA) และ 7)รายงานความก้าวหน้า ในการติดตามการดำเนินงานตามมติฯโดยทีมจังหวัดได้จัดสรรภารกิจเพื่อเข้าสู่ การประชุมแต่ละห้อง และเก็บรายละเอียดเนื้อหาเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมจังหวัดในคราวในช่วงวันที่ 24-30 พย. โดยเป็นไปตามความพร้อมของแต่จังหวัด

แน่นอนว่า แต่ละท่านต่างไม่ใช่หมอ ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านแพทย์ หรือความรู้ด้านสา’สุข แต่เนื่องด้วยสุขภาพสมัยใหม่นั้น ไม่จำกัดเพียง “มด หมอ ยูก ยา” แต่เป็นเรื่องของคนทุกท่าน เป็นสุขภาพองค์รวม ที่ต้องคำนึงถึง “กาย ใจ ปัญญาและสังคม” ที่จะต้องดูแลให้ครบแบบ 360 องศาก็ว่าได้ จึงจำเป็นต้องมีความหลากหลายจากแบบสหวิชาชีพ ที่เข้ามามีส่วนร่วม และจะนำไปสู่ความเป็นเจ้าของในอนาคต ซึ่งนี่คือทิศทางของนโยบายสาธารณะสมัยใหม่ การฟังเสียงของประชาชนก่อนเคลื่อนงานนโยบาย หรือตัดสินใจทำงานที่จะกระทบต่อผู้คนทั้งดีและร้าย ย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความเป็นเจ้าของและพร้อมจะดูแลรักษาสิ่งเหล่า นั้น มากกว่าการยัดเยียดโดยไม่ฟังแม้เสียงของประชาชนในความต้องการ หรือไม่ต้องการที่เกิดขึ้น

แม้แต่ละท่านที่เดินทางเข้าร่วมจะไม่ชำนาญ เอาเสียเลยกับเรื่องที่ดูใหม่สำหรับระเบียบวาระทั้ง 6 ที่เกิดขึ้นในปีนี้ แต่สิ่งที่ทุกท่านมีเสมือนกันคือความตั้งใจ ใฝ่รู้ ศึกษา และหอบข้อมูลกับไปคืนสู่พื้นที่อย่างดีที่สุด และซึ่งนี่คือพลังของพลเมืองที่เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบโดยมีกลไก “สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องเร่งกระบวนการให้เกิดขึ้น คงต้องติดตามกันอีกครั้งครับว่าหลังจากนี้ เวทีพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 จะเกิดขึ้นในวันใด ที่ใด ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดครับ แล้วผมจะเก็บเกี่ยวนำมาบอกเล่าเป็นระยะๆครับ

14 พฤศจิกายน 2557 : ตำบลอุโมงค์ ลำพูน

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook