BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี นำโดยท่านประธานกรรมการ สืบ  รอดประเสริฐ   ภารกิจของคณะนี้คือการจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ต่อประเด็ดที่ถูกกำหนดมาจากเวทีประชาคมที่เห็นปัญหาต่างๆทีมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและยังมีเป้าหมายให้เกิดมีมติที่มีลักษณะเป็นฉันทามติ(Consensus)โดยท้ายที่สุดเพื่อกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และนำเสนอนโยบายเห่ลานั้นให้ผู้มีหน้าทีตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัดและระดับรัฐบาล นำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ต่อไป

กระบวนการได้มาของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเห่ลานี้ต้องผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดและหรือระดับชาติด้วยถ้าผ่านการยอมรับ โดยในปี้นี้ขับเคลื่อน6ประเด็นแต่มีประเด็นที่น่าสนใจมากสำหรับผมคือประเด็นผู้สูงอายุและประเด็นคนพิการ  เรื่องนี้ทำให้ผมนึกไปถึงเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย  ผมมีข้อสังเกตว่าการศึกษาความต้องการที่แท้จริง  และการเข้าถึงปัญหาของเขานั้นเรายังไม่กระจ่างภาพเรายังไม่ชัด เรามีคนที่เข้าใจต่อประเด็นปัญหานี้จริงๆไม่มากนัก ยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจต่างๆมาก เช่นเรื่องสิทธิคนพิการ ที่ตัวคนพิการเองและผู้เกี่ยวข้องต้องรับทราบต้องเข้าใจ เรื่องการอำนวยความสะดวก การเปิดโอกาสการสนับสนุนคนพิการในเรื่องต่างๆ การให้กำลังใจ  และส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมดูแลคนพิการกันเอง เป็นต้น   แต่ที่สำคัญที่สุดคือ วิธีคิดและที่เราทำ มันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆโดยไม่กระทบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาหรือไม่  เราอาจต้องศึกษาพระราชดำรัสของนายหลวง ”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”มาปรับใช้กับการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุและคนพิการด้วย โชคดีทีมีกรรมการคนสำคัญที่จับประเด็นนี้นำโดยคุณสุรพล ลิขิตปัญญาวัฒน์   พท.ประพันธ์ วรฉัตร คุณ อำนาจ สุขีรัตน์  และกรรมการท่านอื่นๆท่านทำงานกันอย่างเข็มแข็ง เอาจริงเอาจัง

เมื่อผมเขียนถึงเรื่องนี้ทำให้ผมนึกไปถึงบทความที่แปลมาจากบทความภาษาอังกฤษ ผมอ่านมานานแล้วแต่อยากขยายต่อ เพื่อชวนคิดว่ายังมีคนพิการท่านหนึ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมาก น่าจะเป็นบุคคลต้นแบบได้  โดยส่วนตัวอยากให้มีในบ้านเราบ้าง หรือส่งเสริมเปิดโอกาสให้มีให้เกิดขึ้นมากๆ  ผมนำเสนอให้ท่านผู้อ่านและผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในภาคส่วนอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาถ้าเห็นว่ามีประโยชน์  เรื่องมีดังนี้ลองอ่านต่อนะครับ

“ สาวชาวไต้หวันผู้หนึ่ง เป็นโรคสมองพิการ ( cerebral palsy) แต่กำเนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวตามปรกติ และพูดจาไม่ได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาเธอสามารถเรียนจบปริญญาเอกจากสหรัฐฯ แล้วแสดงทัศนคติของเธอในที่ต่างๆ เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้อื่น

ครั้งหนึ่ง เธอรับเชิญไปบรรยายด้วยการเขียน (คนพูดไม่ได้ต้องใช้วิธีเขียน)หลังบรรยายเสร็จ มีนักเรียนคนหนึ่งตั้งคำถามว่า
“ท่านอยู่ในสภาพนี้โดยกำเนิด แล้วท่านไม่รู้สึกน้อยใจรึ? ท่านมองตัวเองอย่างไร?”

คำถามอันละเอียดอ่อนนี้ สร้างความตะลึงแก่ที่ประชุมไม่น้อย ต่างเกรงว่าคำถามนี้จะทิ่มแทงจิตใจของเธอ ปรากฏว่า เธอหันหน้าไปยังแผ่นกระดาน เขียนตัวหนังสืออย่างไม่สะทกสะท้านว่า

“ฉันมองดูตัวเองอย่างไร?”

เธอหันหน้ายิ้มให้ผู้ร่วมประชุม แล้วเขียนข้อความต่อ

  1. ฉันน่ารักมาก
  2. ขาฉันเรียวยาวสวยดี
  3. คุณพ่อคุณแม่รักฉันจัง
  4. พระเจ้าประทานรักแก่ฉัน
  5. ฉันวาดภาพได้ ฉันแต่งหนังสือได้
  6. ฉันมีแมวที่น่ารัก และ…. ขณะนั้น ที่ประชุมเงียบกริบ ไม่มีเสียงพูดจาใดๆ

เธอหันกลับมามองดูทุกคน แล้วเขียนคำสรุปบนแผ่นกระดานว่า ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมี ไม่มองสิ่งที่ฉันขาด

หลังจากนั้นไม่กี่วินาที เสียงปรบมือดังสนั่นในที่ประชุมพร้อมทั้งน้ำตาที่สะเทือนใจจากหลายๆคน ณ วันนั้น ทัศนคติเชิงสุขนิยมและบทพิสูจน์ของเธอเพิ่มกำลังใจแก่ผู้คน มากมาย ผู้เป็นโรคสมองพิการผู้นี้คือ น.ส.หวางเหม่ยเหลียน ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตจาก UCLA ผู้เคยจัดนิทรรศการภาพเขียนส่วนตัวหลายครั้งในไต้หวัน

“ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมี ไม่มองสิ่งที่ฉันขาด” ผมชอบทัศนคติต่อชีวิตแบบนี้ ซึ่งถูกหลักสุขภาพจิตและสบายใจด้วย

ความสุขไม่ได้อยู่ที่คุณครอบครองสิ่งใดมากแค่ไหน แต่อยู่ที่คุณมีทัศนคติอย่างไรในการมองสิ่งต่างๆ”

                                                                    วันพิพัฒน์  คมภักดี

 ไฟล์แนบ

Check Also

เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังผิวน้ำดิน 3 อำเภอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดึงทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน ทั้ง”ภาคครัวเรือนเกษตรและอุตสาหกรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา” คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดระยอง” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม จากภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook