BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ไฟล์นำเสนอ เวทีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนภาคกลาง

ไฟล์นำเสนอ เวทีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนภาคกลาง วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook