BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน พฤศจิกายน 2557

สวัสดีเพื่อนภาคีเครือข่ายฯ การพบปะกันในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนต้นปีงบประมาณ ซึ่งการงานต่างๆ อาจจะมีการเบาบางลงไปบ้าง แต่งานพัฒนาสังคมไม่ได้ลดลงไปเลย มีแต่หลากหลาย และเพิ่มมากขึ้น เดือนนี้ก็อยากจะสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน และเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา

โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้เราจะมีกิจกรรมที่สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่งจะมี จังหวัดตรัง จังหวัดนครปฐม และนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาศักยภาพให้แก่หน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัด โดยจัดให้มีโปรแกรมนักสานพลังทั้งในระดับภูมิภาค และในส่วนกลางรวม 5 โปรแกรม ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และจัดเตรียมแผนงานดำเนินการ ซึ่งจะจัดได้ภายในเดือนมกราคม 2558 (โปรแกรมระดับภูมิภาค) สำหรับโปรแกรมส่วนกลางก็จะได้เริ่มวางแผน และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายปี 2558 ในเดือนธันวาคมนี้

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ กับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจะได้มีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2557 นี้ โดยรูปแบบการจัดจะเป็นลักษณะของการจัดเป็นสัปดาห์ของการรับฟังความคิดเห็นพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมกันนี้มีการสื่อสารการเคลื่อนไหวผ่าน Health station ด้วย

ก็อยากจะเชิญชวนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระทั้ง 7 วาระ ได้มีส่วนร่วมในพื้นที่ของตน ซึ่งจะนำไปสู่การเสนอแนะข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างมติฯ ต่อไป

สำหรับเดือนพฤศจิกายนี้ก็มีเรื่องสำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น และในเดือนหน้า (เดือนธันวาคม) ก็จะมีเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดสมัชชาแห่งชาติฯ ครั้งที่ 7 ที่อาคารอิมแพค เมืองทองธานี

เราคงได้พบกันในการประชุมครั้งนั้นนะครับ

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook