BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน กันยายน 2557

สวัสดีเพื่อนภาคีเครือข่ายฯ ความเคลื่อนไหวในเดือนกันยายนนี้ ได้มีการพัฒนากระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนนโบลาบสาธารณะในระดับพื้นที่ (L to DxD for PHPP) ซึ่งได้ริเริ่มที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนระดับพื้นที่ และยกระดับการพัฒนา

ทั้งนี้ในเดือนกันยายน ก็มีหลายจังหวัดได้จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) เช่น จังหวัดลำพูน จังหวัดสตูล จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีการพัฒนากลไกจังหวัด เช่น จังหวัดระนอง และจังหวัดนครราชสีมา นำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยมีพัฒนาการที่เข้ม อ่อน แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นปกติของกระบวนการพัฒนาทางสังคม

นอกจากนี้การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่ได้ร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 8 อุดรธานี ในการริเริ่มพัฒนาใน 109 ตำบล ได้ผ่านมาแล้ว 6 เดือน คณะผู้บริหารของ สช.(คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) นำโดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. และคณะ จะได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาที่ตำบลวังแสง จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นการให้กำลังใจ และหนุนเสริมการทำงานให้แก่คนทำงานในพื้นที่ และในอนาคตจะลงพื้นที่ในภูมิภาคอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ

จึงอยากเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายฯ นักสานพลังนโยบายสาธารณะ หากสนใจก็สามารถริเริ่มและพัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้ครับ

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook