BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

โปรดฟังอีกครั้ง!! ผอ.สำนักสนับสนุนพื้นที่ฯแจงเป้าหมายทิศทางยุทธศาสตร์ เคลื่อนนโยบายสาธารณะในรอบ3 ปี

ความจริงทีมงานareahpp.net ได้เคยบอกเล่าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพื้นที่มาครั้งหนึ่งแล้วแต่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA; Provincial Health Assembly) ของเครือข่ายภาคกลางเมื่อวันที่16 – 17 กรกฎาคม2557 ที่จัดขึ้นที่โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ทกรุงเทพฯพี่พงษ์หรือคุณสุทธิพงษ์…..ผอ.สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับพื้นที่สช. ได้พูดฉายภาพยุทธศาสตร์ให้ได้เห็นภาพงานได้ชัดเจนขึ้นกว่าครั้งที่เขียนบอกกล่าวไปครั้งที่แล้วมากนักหากความคิดยิ่งลับยิ่งคมความคิดที่ออกมาสู่การปฎิบัติผ่านยุทธศาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกมากว่า6 เดือนก็ไม่น่าแปลกที่จะชัดเจนคมกริบยิ่งขึ้นดังนั้นแล้ว…โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง

เป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อน

เป้าหมายการดำเนินงานระดับพื้นที่เรามีเป้าหมายหนุนการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับ“จังหวัด”โดยมีแนวทางในการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติการในระดับพื้นที่เราจะทำให้เกิดกระบวนการหนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯในแต่ละจังหวัดเพื่อให้เรากำหนดอนาคตกันเองแต่ละจังหวัดจะทำอะไรต่อไปนี้เราจะกำหนดกันเองนอกจากนี้เป็นการยกระดับจากกิจกรรมสู่นโยบายแต่ละท่านที่อยู่ในที่นี้ส่วนใหญ่เป็นนักกิจกรรมแต่กระบวนการของเราคือ“การทำให้กิจกรรมกลายเป็นนโยบายสาธารณะ”

สำหรับทิศทางต่อไปคือการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนั้นหัวใจสำคัญอยู่ที่กลไกแกนการประกอบเครื่องให้แต่ละภาคส่วนมาร่วมแต่ที่ยากกว่านั้นคือความสัมพันธ์ของแกนที่ทำงานในกลไกซึ่งสิ่งที่เราทำเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมาย (พรบ.สุขภาพแห่งชาติ)

ชัดขึ้นไปอีกสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) “หมายถึงกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (PHPP) ที่ใช้พื้นที่จังหวัดเป็นขอบเขตกระบวนการโดยให้กลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางอย่างมีระบบแบบแผนและต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นเป้าหมายและขอบเขตของจังหวัด

6 ทิศทางในการดำเนินงานสู่ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ปี 2558 – 2560

เชื่อมโยงใช้เครื่องมือสนับสนุน

ทิศทางการดำเนินงานในพื้นที่จะเน้นการเชื่อมโยงและการสนับสนุนการใช้เครื่องมือต่อไปนี้เราจะไม่พูดถึงสมัชชาอีกแล้วหรืออย่างเดียวแต่จะเป็นการเชื่อมโยงเครื่องมือทุกอย่าง(คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแนะนำให้ลิงค์เครื่องมือในพื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมด) ดังนั้นจึงต้องมีการเชื่อมเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดทั้งหมดอุปมาเหมือนการออกรบเราไม่ได้ใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องพกอาวุธหลายอย่างรวมกันอาวุธของพวกเราในที่นี้ก็มีทั้งธรรมนูญสุขภาพHIA การทำสมัชชาเป็นต้น

ต่อยอดยดระดับ

ทิศทางด้านการต่อยอดยกระดับและสาธิตเราจะใช้พลังของการสาธิตเพื่อต่อยอดการทำงานขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณซึ่งการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯมีการทำกันแล้วในหลายจังหวัดดังนั้นเราจะเริ่มจากการสาธิตให้ดูก่อนจะลงไปทำในพื้นที่ลงไปให้ลึกถึงตำบล

เคลื่อนงานตำบลสู่จังหวัดและประเทศ

ทิศทางการขับเคลื่อนงานจากจังหวัดสู่ตำบลตำบลทั้งหลายจะเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสมัชชาจังหวัดดังนั้นสมัชชาจังหวัดจะเข้มแข็มได้ขึ้นอยู่กับตำบลสมัชชาชาติจะเข้มแข็งได้ต้องขึ้นอยู่กับจังหวัด

พัฒนานักสานพลัง

การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนักสานพลังมาจากแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดท่านทั้งหลายในห้องนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนักสานพลังคนเหล่านี้จะมาเชื่อมกับเครือข่ายในจังหวัดอื่นเชื่อมความรู้เชื่อมประสบการณ์เชื่อมสายสัมพันธ์การทำงานร่วมกันนักสานพลังจะเป็นหัวใจสำคัญการทำให้นโยบายสาธารณะขับเคลื่อนได้“คน”คือหัวใจสำคัญนอกจากนักสานพลังยังมีกลุ่มแกนกลไกขับเคลื่อนพื้นที่ (CB-MA) ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสปสช. สสส. นักสานพลังขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพมีนักสานพลังจากองค์กรอื่นๆนักสานพลังแต่ละองค์กรจะทำให้นักสานพลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้เร็วขึ้นโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 5,000 คน

พัฒนายุทธศาสตร์เคลื่อนHPP

ชวนคนปฏิบัติการในพื้นที่มาพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนHPP ร่วมโดยให้คณะผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศมาระดมความคิดระดมใจเพื่อบอกทิศทางว่านโยบายเราจะไปทางไหนจากนั้นจึงมีนักวางแผนมาดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การจัดการความรู้

สนับสนุนการจัดการความรู้การพัฒนาHPP และสื่อสารสังคมเชื่อมโยงกัยเป็นการประชุมวิชชาการ9 ปีเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ในการจัดองค์ความรู้ในระดับพื้นที่

“ที่เล่ามาทั้งหมดได้ทดลองลงมือทำในพื้นที่มาแล้ว”พี่พงษ์ผอ.สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่สช. กล่าวสำทับและขยายความว่ายุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นกระบวนการที่เน้นการอภิบาล(ดูแลรักษา) ระบบนโยบายสาธาณะฯให้เข้มแข็งและต่อเนื่องซึ่งการอภิบาลได้มีการศึกษามาแล้วว่ามีการอภิบาลแบบ3 ระบบคือการอภิบาลโดยรัฐซึ่งเป็นการอภิบาลแบบแนวดิ่งเป็นการสั่งการจากส่วนกลางลงไปเป็นวิธีการของรัฐอภิบาลโดยการตลาดมีดีมานด์ซับพลายมีเงื่อนไขทางการตลาดมารองรับแต่ที่เราทำกันอยู่เป็นแบบที่ 3 คือการอภิบาลโดยเครือข่ายเป็นแนวนอนมีความหลากหลายมีการใช้ทรัพยากรร่วมมีการมีส่วนร่วม

Screen Shot 2557-08-06 at 1.42.28 PM

ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าแบบไหนดีกว่ากันแต่เราจะสาน3 ระบบเหล่านี้ได้อย่างไรลำพังถ้ารัฐทำคนเดียวก็ไม่ยากอยากได้เท่าไหร่ก็สั่งเลยแต่ถ้าทำโดยเครือข่ายเป็นการทำงานร่วมกับคนอื่นต่อไปเป็นทอดๆทำให้เกิดผลสั่นสะเทือนกว้างขวางซึ่งต้องรักษาความสัมพันธ์เครือข่ายทั้ง3 ภาคส่วนให้เข้มแข็งพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook