BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เปลือยพื้นที่ 26 จังหวัดภาคกลาง สมัชชาจังหวัด-ธรรมนูญตำบล-500 ตำบล-HIA-นนส.

ณ จุดๆ นี้ คนที่นี่ ขับเคลื่อน เปิดหน้างานอะไร อย่างไรบ้าง…โปรดติดตาม

          ศักยภาพจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง ณ เวลานี้คนในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนโยบายฯ สานสุขภาวะไปถึงไหน อย่างไรแล้ว อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้บรรยายเปิดข้อมูล ฉายภาพการขยับก้าวแบบหมดจด ทุกซอกทุกมุม ทุกประเด็นงานเลยทีเดียว[/box]
ฉายภาพงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด

สถานการณ์ภาพรวมการดำเนินงานในพื้นที่ 26 จังหวัดภาคกลางได้มีการสนับสนุนโครงการไปแล้ว 18 โครงการจาก 26 จังหวัด เพื่อการจัดสมัชชาจังหวัด นอกจากนี้จากภาพยังมีพื้นที่สีนำ้ตาลที่ลงพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนงานหรือโครงการ และมีพื้นที่สีเหลืองอยู่ระหว่างการเชื่อมประสานเพื่อให้เกิดการทำสมัชชาจังหวัด

pic2

จังหวะก้าวของธรรมนูญสุขภาพตำบล

สถานการณ์การสนับสนุนจัดทำธรรมนูญสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นการทำงานในภาคตะวันออกซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินงานประกอบไปด้วยจังหวัดสระแก้ว 7 พื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 15 พื้นที่ จังหวัดตราด 1 พื้นที่ จังหวัดชลบุรี 3 พื้นที่ จังหวัดจันทบุรี 2 พื้นที่ จังหวัดระยอง 1 พื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ 15 พื้นที่ โดยมีองค์กรภาคี สปสช.เขต 6 ร่วมกับ สช.พัฒนากระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ร่วมกันจำนวน 8 จังหวัด 120 ตำบล และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพอีก 4 แห่ง คือ ธรรมนูญสุขภาพบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองยาว ต.หนองแหน และ ต.เมืองใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพอำเภอ ได้แก่ อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อ.นิคมพัฒนา และ อ.เขาชะเมา จังหวัดระยอง และอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวคือจาก สพป.เขต2 ราชบุรีได้ร่วมกับ สช.ในการพัฒนากระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่รวม 60 พื้นที่

pic3

งานทำความรู้ 500 ตำบล

สถานการณ์การขับเคลื่อนงาน 500 ตำบล หรืองานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับตำบลในเขตจังหวัดภาคกลางได้มีการดำเนินงานในระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2557 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และนครปฐม รวม 60 ตำบล

HIA: เคลื่อนไหวประเด็นร้อน

ด้านการสนับสนุนเรื่องการพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ทำงานในประเด็นร้อน ในส่วนภาคกลางได้มีการดำเนินงานใน 2 พื้นที่คือ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ทำเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน “อาหาร – ถ่านหิน : จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรมพนมสารคาม-สนามชัยเขต” และพื้นที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราทำเรื่องการปนเปื้อนขยะอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่คาดการณ์ในอนาคตคือ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เฟส 1 บ้านอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และท่าเรือบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

pic4

นนส. : สานพลัง สร้างสุขภาวะ

ส่วนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพตามโปรแกรมพัฒนานักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ นนส. ในพื้นที่ภาคกลางเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – 2557 รวมแล้ว นนส.ภาคกลางมีจำนวนทั้งสิ้น 31 คน

pic5

ทั้งหมดนี้เป็นการเดินทางของการทำงานเพื่อสุขภาวะ สำหรับคนที่สู้มาแต่ดั้งเดิม สิ่งเหล่านี้เรารู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างมาก เกิดเครือข่ายกว้างขวางเพื่อนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของสังคมไทย

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook