BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

หลักกิโลเมตรที่ 50 สุขภาวะคนมุกดาหาร สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2557

มุกดาหาร จังหวัดขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความอบอุ่นแบบพี่น้องตามวิถีคนอีสานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี และมีความสนุกสนาน การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จึงต้อนรับกันด้วยการแสดงฟ้อนรำกับดนตรีแบบอีสานในช่วงพิธีเปิดและหมอลำที่เป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองในช่วงบ่าย ในเช้าวันนั้นท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ซึ่งเป็นธรรมดาของฤดูนี้และความเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพี่น้องกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหารด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชนคนมุกดาหาร

ประเด็นที่เสนอเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของสมัชชาสุขภาพจังหวัดด้วย ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ ๑)การป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดมุกดาหาร ๒)สวัสดิการชุมชน..พื้นฐานความเอื้ออาทรของประชาชนคนมุกดาหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ๓)การบริหารจัดการลุ่มน้ำในจังหวัดมุกดาหาร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้ง 3 ประเด็นนี้ได้มาโดยการเสนอจากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหารเข้ามาอย่างหลากหลาย และคัดเลือกโดยคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีการทำงานวิชาการเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และกว่าที่จะมาถึงขั้นตอนการหาฉันทมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดวันนี้ มีการนำร่างข้อเสนอทั้ง 3 ประเด็น รับฟังความเห็นในระดับอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพื่อหาฉันทมติใช้เวลาในการประชุมเพียง 2 ชั่วโมง โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงบทบาทเต็มที่และเหมาะสม นำไปสู่บรรยากาศการประชุมที่เรียบง่าย เป็นกันเอง และสมานฉันท์ ในช่วงบ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดมารับข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 3 ประเด็นด้วยตนเอง และได้กล่าวว่าจะนำข้อเสนอนี้ไปเรียนท่านผู้ว่าราชการพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมหารือและทำงานร่วมกันอย่างจริงจังต่อไป คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหารใช้ยุทธวิธีนี้ในการเสนอนโยบายฯ ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มีข้อดีคือ เป็นการเสนอและรับต่อหน้าสาธารณชน ซึ่งแตกต่างไปจากหลายๆ จังหวัดที่ผ่านมา ที่จบการประชุมแล้วทีมงานนำไปมอบให้ที่ศาลากลางจังหวัด ซึ่งคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร หวังว่ายุทธวิธีนี้จะเป็นพลังเสริมในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหารได้อย่างดี เพราะเป็น “พันธะสัญญา” (Commitment) ร่วมกัน

หากการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ของประชาชนคือเป้าหมายหลักกิโลเมตรที่ 100 การมีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของคนมุกดาหาร คงเป็นหลักกิโลเมตรที่ 50 ของการเดินทาง คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลักๆ เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร คุณพ่อจรูญ วงศ์นารี (ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร) คุณหมออนุวัตร แก้วเชียงหวาง อาจารย์ทองเสริฐ ใจตรง และพี่ชุมพล อาจวิชัย (นักประสานมือเอก) รวมไปถึงทีมงานที่มีไม่มากแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีส่วนสำคัญยิ่งในการนำพาให้ประชาชนชาวมุกดาหารเดินทางมาสู่เส้นทางแห่งสุขภาวะ
วันนี้สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางนี้ หลังจากนี้กิโลเมตรที่ 51 ไปจนถึง 100 เป็นส่วนของการขับเคลื่อนมติสู่การปฏิบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะดำเนินต่อไปอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนชาวมุกดาหารจะร่วมกันกำหนดทางเดินของตนเองแล้วล่ะค่ะ

แคทรียา สุดดี

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook