BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ขอต้อนรับ นนส.รุ่น 57 เราจะเป็นลมใต้ปีก สานฝัน สานพลัง สร้างสุขภาวะไปด้วยกันทั่วประเทศ (มีไฟล์ download)

มิถุนามาเยือน นนส. เริ่มออกสตาร์ทโปรแกรมพัฒนาศัยภาพขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 ทีมงานเลือกใช้โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เป็นที่ก่อการสานมิตรภาพ ด้วยการจัดปฐมนิเทศนักสานพลังรุ่นล่าสุด ปี 2557 พร้อมกับเริ่มโปรแกรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (Core Module 1) ในวันที่ 25 – 28 มิถุนายน

นนส. เป็นชื่อย่อที่ไว้ใช้เรียกนักสานพลัง หรือเรียกกันอย่างเต็มยศ แบบยาวๆ ใช้ชื่อว่า นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาสังคมสุขภาวะ โดยบุคคลที่เป็นนักสานพลังเหล่านี้ มารวมตัวกันด้วยความหลากหลาย ทั้งหลากหลายภาคส่วน มีภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม กลุ่มการเมือง หลากหลายอาชีพ ตั้งแต่หมอ พยาบาล นักสาธารณสุข นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาสังคม ข้าราชการ สื่อสารมวลชน ฯลฯ และหลากหลายพื้นที่ตั้งแต่จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งแต่ละคนล้วนแต่มีบทบาททำงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ของตนเองอย่างเข้มข้น

การรวมตัวกันบนความหลากหลายนี้มีจุดเริ่มต้นจากการร่วมมือกันขององค์กรหลัก 3 ส่วนคือสำนักงานคณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และสถาบันพระบรมราชชนก โดยการคัดเลือกบุคคลจากกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเสนอชื่อบุคคลที่โด่ดเด่นในการขับเคลื่อนงานในแต่ละพื้นที่ จากนั้นผู้ได้รับการเสนอชื่อจะส่งประวัติ ผลงาน จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็น นนส.อีกครั้งหนึ่ง โดยองค์กรหลัก เพื่อให้ผู้ได้รับคัดเลือกได้เข้าสู่โปรแกรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ ที่จะมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้หลักขึ้นด้วยกัน 4 ครั้ง หรือ 4 Core Module ครั้งละ 4 วัน นักสานพลังนอกจากจะได้เรียนรู้ตามกระบวนการแล้ว ยังได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักสานพลังด้วยกันทั้งในรูปแบบการพูดคุย การเสวนา ไปจนถึงการลงพื้นที่ดูงาน และการปฏิบัติจริง รวมถึงได้สร้างเครือข่าย สายสัมพันธ์ความเป็นเพื่อน อันจะนำไปสู่การสานพลังสร้างสุขภาวะร่วมกันทั่วประเทศ

areahpp2557062501

สำหรับนักสานพลังรุ่นล่าสุดนี้ เรามีสมาชิกจากทั้ง 4 ภูมิภาค กระจาย 15 จังหวัด รวม 53 คน ซึ่งการรวมตัวกันในครั้งแรกนี้ นอกจากจะมีนักสานพลังที่ได้รับคัดเลือกแล้ว ยังมีนักสานพลังรุ่นพี่อีกหลายคนที่มาให้กำลังใจ และมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันอย่างอบอุ่น บรรยากาศการเริ่มต้นของการพบปะจึงเป็นการนั่งล้อมวงคุยโดยมี นนส.รุ่นล่าสุดอยู่วงใน ส่วน นนส.รุ่นพี่นั่งล้อมอยู่วงนอก

ในงานนี้ นพ.อำพล จินดาววัฒนะ เลขาธิการ สช. ออกปากว่าเป็นวาระสำคัญที่อย่างไรเสียก็ต้องมาร่วมงาน และยังได้ถือโอกาสนี้กล่าวเปิดเวทีเรียนรู้ ต้อนรับ นนส.น้องใหม่อย่างอบอุ่น โดยเริ่มต้นตั้งคำถามกับทุกคนในเวทีว่า “ชีวิตนี้ เรารู้จักคนที่นับเป็นเพื่อกันประมาณกี่คน??” ต่อไปนี้เป็นการกล่าวชี้แจงโครงการ และต้อนรับ นนส. ของ นพ.อำพล

ในโลกนี้มีประชากรที่หายใจแบบเดียวกับเราหกพันล้านคน ประเทศไทยมีประมาณ 65 ล้านคน เราใช้ชีวิตกับผู้คนจำนวนมาก และมีเพื่อนที่รู้จักหน้าตากันเท่าไหร่ แสนนึงถึงไหม การที่เราได้มาเจอกัน มันไม่ใช่เป็นความบังเอิญ มันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันบางอย่าง เราถึงได้มารู้จัก ได้มาเจอกัน

ทำงานเหมือนฝูงนก ให้ลมใต้ปีก ช่วยกันบิน ไปให้ไกล

การมาเจอกันในหลักสูตรอบรมนี้ เราต้องการสานคนทำงานทั้งนักวิชาการ มีภาคราชการ ภาคประชาสังคม คนทั้งหลายเหล่านี้เป็นคนที่เป็นพลังของบ้านเมือง ทุกคนมีงานอยู่แล้ว เราได้มีโอกาสเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละคนร่วมกัน ถ้าเราจับกลุ่มกันเป็นเครือข่ายได้ เราจะได้ทำงานร่วมกัน ต่อยอดแขนขากันออกไปอย่างกว้างขวาง ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของคนที่หลากหลาย ในวงกว้าง เพราะมีคนจากหลายพื้นที่ หลายภาคส่วนมารวมตัวกัน “เวลาทำงานก็จะเหมือนฝูงนกบินไปพร้อมกัน เมื่อเราช่วยกันบินไปเป็นฝูง มันจะมีลมใต้ปีก ไว้ยามที่เราเหนื่อย ยังอาศัยเพื่อนพยุงพากันไป”

ฝันไกลถึงนักสานพลัง 5,000 คนทั่วประเทศ

ความฝันของเราคือเราอยากมีนักสานพลังฯ แบบนี้ 5,000 คน กระจายกำลังเต็มพื้นที่สังคมไทย เพื่อเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเมือง “เวลามาเจอพวกคุณ ผมจะเห็นพลัง และเห็นว่าทุกคนจะเป็นความหวังของสังคมที่เกาะเกี่ยวทำงานร่วมกัน

ที่นี่…จะเป็นพื้นที่ในการพูดคุย สื่อสารแลกเปลี่ยนเรื่องการทำงานร่วมกัน
ที่นี่…เราจะได้เพื่อน ได้เครือข่าย ได้ลมใต้ปีก
ที่นี่…จะเป็นการเรียนรู้ที่ได้จากการทำงานจริง

          โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ จะเป็นห้องเรียนที่เป็นการเรียนรู้มือหนึ่ง นั่นหมายถึงเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อน โดยที่เราเองก็ได้ถ่ายทอดให้เพื่อนได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานที่อยู่ในตัวเรา เป็นความรู้ที่กลั่นมาจากเรา ไม่ใช่ความรู้มือสองที่ออกมาจากหนังสือ แต่มาจากภายในของเราแต่ละคน

การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเรียนรู้นั้น มีแนวคิด Learning Pyramid ที่ได้บอกไว้ว่า ถ้าเราฟังอย่างเดียวเราจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ 10% ถ้าเราฟังและจดไปด้วย เราจะได้ประโยชน์ 20% ถ้าเราเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม เราจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้นั้น 50% และถ้าเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เราก็จะได้เข้าไปอีกเป็น 75% แต่ถ้าการเรียนรู้นั้น เป็นการสังเคราะห์ความรู้ของเรา แล้วเอามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้โดยการผลัดกันเป็นผู้สอน นั่นถือว่าเป็นความรู้ที่ดีที่สุด และกระบวนการของ นนส. เป็นเช่นนั้น

areahpp2557062502

ฝันร่วม ร่วมกันสานฝัน สานสุข สานความสนุกไปด้วยกัน

ผมเชื่อว่าแต่ละคนมีฝัน ที่นี่เราจะมีโอกาสทำความฝันให้เป็นจริง ทำงานใหญ่ และงานยากได้มากขึ้น เกิดคุณประโยชน์ในการทำงานรับใช้สังคมมากขึ้น เกิดการใช้พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ออกแรงน้อยลงได้งานมากขึ้น เพราะเราเป็นเพื่อน เป็นพี่น้องเป็นเครือข่าย เราทำงานร่วมกันคนละไม้คนละมือ จากสัมพันธ์เช่นนี้ทำให้เรามีความสุข สนุกสนาน และความสนุกนี้จะทำให้เราเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

จบการแนะนำความเป็นนักสานพลังฯ นพ.อำพล กล่าวต้อนรับ นนส.น้องใหม่ด้วยการทิ้งท้ายไว้ว่า “ยินดีต้อนรับทุกคน ขอให้เราได้กระชับมิตรเพิ่อนเก่า และมีเพื่อนใหม่มากขึ้น ได้สานพลังทำงานร่วมกัน การทำงานขอให้เรามีความสุข ใช้ทั้งพลังงาน และพลังเล่น ไปด้วยกันนะครับ”

เช่นกันว่า ทีมงานโครงการ นนส. ทั้ง สช. มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และสถาบันพระบรมราชชนก รวมถึง นนส.รุ่นพี่ทุกคน ยินดีต้อนรับ นนส. ปี 2557 ทุกท่าน เราจะร่วมเรียนรู้ สานใจ สานพลังสร้างสุขภาวะไปด้วยกัน

ไฟล์ดาวน์โหลด

Check Also

รมต. กอบศักดิ์ ประกาศชัด ดัน “ฝายมีชีวิต ให้สำเร็จใน 4 เดือน”

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561เวลา 09.30 น. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี ประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน สมัชชาพังงาแห่งความสุข ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน บ้านท่าด่าน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook