BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

แม่ฮ่องสอน:ปัญหาชาวนาไม่สามารถจัดการแก้ไขได้โดยเพียงลำพัง หากแต่มีทางเลือกให้มากขึ้น (VDO)

แม่ฮ่องสอน:ปัญหาชาวนาไม่สามารถจัดการแก้ไขได้โดยเพียงลำพัง หากแต่มีทางเลือกให้มากขึ้น …การจัดให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็น สุขภาวะชาวนา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างบทปฏิบัติการทางนโยบายฯ ร่วมกัน ติดตาม จากสื่อสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ที่ http://youtu.be/FIm7aZTRxQM

10384460_235629319964459_4589771483731856638_n 10402743_235629303297794_2512010683041714949_n

10473773_235629339964457_3543436179506927621_n

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook