BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ชุดข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์ ก่อนและระหว่าง การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6

เนื่องจากการประชุมสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติครั้งที่6 ในวันที่   17 -18  มิถุนายน 2557 ใกล้เข้ามาถึงทาง Health Station ได้รวบรวม ลิงค์ ดาวน์โหลด บทความ วีดีโอ และ คลิปเสียง เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆได้อย่างเหมาะสม ตามไฟล์แนบ ( สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง…) 

นอกจากนี้ได้แนบ

1. สูจิบัตร สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่   6 Download เพื่อรับชม
2. กำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 final คลิกเพื่อรับชม และ download

3. กำหนดการลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่  6  final คลิกเพื่อรับชม และ download
4. ไฟล์หนังสือ ร่าง 8 มติ ซึ่งนำเสนอในรูปแบบ Infographic book      คลิกเพื่อรับชม และ Download 

image
Fact Sheet 8 ระเบียบวาระ | National Health Assembly 2013…

Language: ภาษาไทย | English สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน 17-18 มิถุนายน 2557 ศูนย์การประชุมและนิทรรศการอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนน…
Preview by Yahoo

 

5. Infographic video  มีทำไว้  7 ร่างมติ

5.1 แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน คลิกเพื่อรับชม

5.2 แผนยุทธศาสตร์ การจัดปัญหาโฆษณาที่ผิดกฏหมายของยา อาหาร และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561  คลิกเพื่อรับชม

5.3 ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน คลิกเพื่อรับชม

5.4 นโยบายการตรวจสุขภาพ ที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน คลิกเพื่อรับชม

5.5 การกำกับดูแลสื่อและ การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ คลิกเพื่อรับชม 

5.6 เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย คลิกเพื่อรับชม 

5.7 การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ  ” สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม คลิกเพื่อรับชม

ใน การประชุม ตลอดทั้ง 2 วัน จะมีการถ่ายทอดสดทั้งภาพ และ เสียง ทั้งหมด 5 ช่อง และ ช่องวิทยุชุมชน และสามารถรับชมย้อนหลังได้ แต่ละเวที หลังจากนั้น 1ชั่วโมงโดยประมาณครับ

หาก นักสื่อสารสังคม หรือ บุคคลท่านใดสนใจ นำไปใช้เผย หรือนำไปใช้ประโยชน์ สามารถ download เพื่อนำไปใช้งานได้ครับ  หากมีปัญหาในการค้นหา สามารถติดต่อได้ที่ contact@healthstation.in.th  หรือ   www.facebook.com/healthstation

 

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook