BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

บทเรียน และประสบการณ์จากนักสานพลัง บอกเล่าความหมาย…นักสานพลัง

จาก วันพิพัฒน์ คมภักดี และ ดร.โทนี่ วิทยา จันทร์แดง

“นักสานพลังคือคนที่ทำให้เกิดการประสานพลัง การทำงานเป็นทีมส่งเสริมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปกติคนเก่งก็มักจะทำอะไรคนเดียว ไม่มีใครทำได้ดีกว่า แต่นักสานพลังจะไม่คิดเช่นนั้น จะคิดว่าเราต้องร่วมกัน”

โครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง (ชื่อเต็ม: โครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม) เป็นโปรแกรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการกันเป็นเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม คือร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ โดยโครงการทำแบบนี้เป๊ะเลย ตั้งแต่เอากลุ่มเป้าหมายมาร่วมคิดออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน แล้วก็ร่วมทำคือไม่ได้มานั่งฟังการเรียนรู้ แต่มาทำกิจกรรมโดยร่วมทำด้วยกัน แล้วก็ร่วมกันตัดสินใจ และประเมินผลว่าปฎิบัติการนี้ได้ผลอย่างไร สุดท้ายเราได้ความรู้ถือเป็นการรับประโยชน์ร่วมกัน มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนทำงานนอกพื้นที่ หรือต่างภูมิภาคจะได้มาเจอ มาเรียนรู้ร่วมกัน แต่โครงการนี้ทำให้เกิดขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ คือ มุมมองที่หลากหลายขึ้น ได้ความรู้จากคนเก่งๆ ในพื้นที่อื่นๆ มาถอดบทเรียนให้ฟัง ที่สำคัญได้เครือข่ายใหม่ๆ เป็นเพื่อนกัน มีโอกาสในการสานพลังกันมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ ในจังหวัดของตนเองมากยิ่งขึ้น

10306878_678128035556549_1768795105_n(คุณวันพิพัฒน์ คมภักดี)

มากกว่าการมีส่วนร่วม

“การสานพลัง มีอะไรมากกว่าการมีส่วนร่วม มากกว่าเพื่อน มากกว่าทีม มากกว่าเครือข่าย แต่เป็นการรวมพลังเชื่อมโยงในการทำงานให้มีพลังที่มากขึ้น”   นอกจากนี้ยังได้มาเติมเต็มความห่วงใยใส่ใจร่วมกัน ได้แบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดวิธีคิดกัน กับคนที่อยู่ในห้องนี้มีความหลากหลายมาก ถ้าถอดบทเรียนจะได้สมุดหน้าเหลืองหนึ่งเล่ม นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากได้เรียนรู้ร่วมกัน ยังมีบรรยากาศการเรียนรู้

คุณค่าและบทเรียน

“คุณค่าและบทเรียนสำคัญของนักสานพลัง ทำให้เราเห็นเพื่อนในการทำงาน เราทำงานแบบไหนก็จะเห็นมุมทำงานแบบนั้น แต่การเป็นนักสานพลัง ทำให้เห็นคนอื่นหลากหลายบทบาทเหลือเกิน เห็นงาน เห็นทุน โดยเฉพาะเห็นทุนทางสังคม โดยเฉพาะเห็นพลัง เรื่องการเสริมพลังร่วมกัน”

เพราะบางครั้งการทำงานทำให้เราหมดแรง เราต้องช่วยกันเติมพลัง ที่สำคัญคือคุณค่า เราต้องชวนกันมองให้เห็นคุณค่าของการทำงานของกันและกัน ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้ที่ได้จาก ได้เห็นคุณค่าและความงดงามที่หลากหลายในแต่ระพื้นที่ ได้ทบทวนจังหวะก้าวของการทำงานในพื้นที่ ได้เติมเต็ม เสริมพลังใน เติมฝัน เติมไฟเติมใจให้กับทีมงาน ได้เจอคนที่มีหัวใจเดียวกัน เคมี จริตตรงกัน ได้พูดคุยในภาษาเดียวกัน ได้มุมมองที่กว้าง หลากหลาย พบคนทำงานตัวจริง เสียงจริง ในการทำงานจริง เราได้เจอทั้งดอกไม้และขวากหนาม แต่จะทำอย่างไร ที่เราจะช่วยกันเก็บดอกไม้ และกวาดขวากหนามออกจากเส้นทางของเราร่วมกัน ได้โอกาสในการเรียนรู้ และสร้างพลังจากทุนทางสังคม

การประยุกต์ใช้

“เราต้องเปิดวงคุยร่วมกัน  คุ้ยข้อมูลการทำงานร่วมกัน จูนแนวคิดร่วมกัน กัลยาณมิตรต้องรักษาทั้งเพื่อนเก่า และเพื่อนใหม่ในการเคลื่อนงานร่วมกัน เปิดพื้นที่ให้เพื่อนเก่าที่ออกไปได้กลับเข้ามา รักษาขาเก่าแสวงหาขาใหม่ และสิ่งสำคัญคือการเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ต้องเติมไฟให้กันและกัน”

อีกก้าวเล็กๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ลพบุรี ทำให้เกิดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ สู่การดูและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงอย่างยั่งยืน “สานพลัง สานใจ สู่การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” นอกจากนี้ในเรื่องหุ้นส่วนการพัฒนาในระบบสุขภาพชุมชน ต้องมีองค์ประกอบ แต่เดิมอาจจะเป็นบ้าน วัด โรงเรียน แต่ปัจจุบัน ต้องเป็นบ้าน วัด ราชการ ร่วมถึงกองทุนที่ต้องมาเกื้อหนุนกัน ทั้งหมดทั้งปวงเป็นภาพที่เราทำกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเรามาช่วยกันต่อช่วยกันเติมให้เห็นภาพในมุมมองอื่นๆ เพิ่มเติม

รวมพลัง ส.

ตระกูล ส.ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกันพวกเราคือ สสส.ค้นหาแหล่งทุน สปสช.กลไกในการวางแผนงานชุมชน สช.กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ  สกว.ความรู้ การวิจัยเชิงปฎิบิตการ วันนี้พลังของพวกเรามีเต็มเปี่ยมแต่ยังไม่ได้มีการมาจูนร่วมกัน สช.เป็นเหมือนศูนย์กลาง แล้วเอาคุณค่าความดีงามในแต่ละพื้นที่มารวมกันเพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะร่วมกัน เราควรทบทวนดูว่าเราอยู่ตรงไหน โดดเด่นเรื่องอะไร เพื่อเอามารวมกัน คิดรวมกัน เพื่อเสริมกัน ทำให้เกิดความยั่งยืน เป็นทุนทางสังคม โดยสรุปได้ว่าระบบความรู้นั้นสำคัญ นอกจากนี้ระบบข้อมูลชุมชน ระบบความสัมพันธ์ภายในการทำงานการคุยในวงประชุม ไม่เป็นธรรมชาติและหลากหลายเท่าวงข้าว

 อยากให้เชื่อว่าแต่ละคนแต่ละพื้นที่มีบทเรียนสำคัญที่มีคุณค่า ในพื้นที่เล็กๆ ของเรามีความงดงามในการทำงานอยู่ในนั้น สร้างความรู้สึกร่วมกัน ฝันร่วมกันคือกุญแจนำทางสู่ความสำเร็จ และอย่าลืมทบทวนคุณค่าตัวเอง แสวงหาเพื่อใหม่ รักษาเพื่อนเก่าไว้ เพื่อนของเรามีคุณค่า บทเรียนสำคัญที่ได้บางครั้ง ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ เราอาจจะเป็นงานเล็ก ขับเคลื่อนกันต้องใช้เวลาแลกเปลี่ยนให้เห็นสิ่งที่มีคุณค่า ขยับไม่ต้องเร็ว แต่ให้ยั่งยืน มั่นคง

970831_10203699393515480_688052015_n(ดร.วิทยา จันทร์แดง)

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook