BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน เม.ย. 2557

สวัสดีพี่น้องในช่วง “เมษาหน้าร้อน” ครับ
ณ วันที่เขียนนี้ จ.ลำปางร้อนที่สุด 44.5 องศา ทักทายด้วยหน้าร้อน เมษายนนี้ มีเรื่องแจ้งอยู่ 4 เรื่อง
cancle_samachaเรื่องแรกเป็นที่ทราบกันดีว่า เราเลื่อนจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติออกไป เนื่องจากมีการแจ้งอย่างกระทันหันจากสหประชาชาติ (UNCC) คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) จึงแจ้งเลื่อนออกไป ซึ่งคาดว่าจะไปจัดอีกครั้งในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2557 ที่อิมแพค เมืองทองธานี ในประเด็นเลื่อนจัดนั้น ผมเชื่อว่าสมาชิกเครือข่ายสมัชชาพื้นที่ก็ได้ทราบกันแล้ว โดยมีการประสานงานอย่างรีบเร่ง และทันทีที่ทราบข่าวการกำหนดวัน และสถานที่ล่าสุด ผลจึงขอสื่อสารมายังสมาชิกได้ตระเตรียมการเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป

เรื่องที่ 2 การสนับสนุนการพัฒนากลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด หรือที่เรียกว่า PHA ในเดือนนี้ ก็มีการพิจารณาสนับสนุนอีก 5 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และต่อเนื่องจังหวัดเดิมอีก 1 จังหวัด คือ อุดรธานี ซึ่งขณะนี้ถ้ารวมแล้ว เราได้หนุนการพัฒนากลไกฯ จำนวน 60 จังหวัด นอกจากนี้ยังได้มีการหนุนเรื่องการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ในภาคอีสานตอนบน 7 จังหวัด จำนวน 109 ตำบล และภาคกลาง/ตะวันออก 8 จังหวัด รวม 120 ตำบล อีกทั้งได้มีการหนุนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการพัฒนาธรรมนูญโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 60 โรงเรียน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลต่อไปในอนาคต

เรื่องที่ 3 เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์กระบวนการ โดยเน้นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เช่น สมัชชาสุขภาพ ธรรมนุญสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเครื่องมืออื่นๆ ทั้งนี้ เราไม่ได้เน้นการใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง แต่มีการหนุนให้ใช้เครื่องมือหลายชนิดเสริมกัน โดยจะมีการพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคีระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) โดยเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วม มุ่งการร่วมคิด และร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ เพื่อหาทิศทางในการทำงานร่วมกัน (ไม่เน้นเป็นงานเอกสาร หรือ document) และจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประสานงานสมัชชาระดับจังหวัด นักสานพลังนโยบายฯ แกนขับเคลื่อนธรรมนูญ ผู้ทรคุณวุฒิ ฯลฯ เข้าร่วมกำหนดทิศทาง (direction) หรือจะเรียกว่าเป็นการทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะ (PHPP for well’ being)

โครงการ นนส.รุกหน้า จัดพิธี MOU ระหว่างสช. หมออนามัย และสบช. เล็งพัฒนานักสานพลัง สร้างสังคมสุขภาวะทั่วประเทศเรื่องที่ 4 เป็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายฯ (PHPP Program) ในระดับ ภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละภูมิภาค โดยยึดบริบทของพื้นที่เป็นตัวกำหนดในการออกแบบ นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังรวม 4 ภาค โดยความร่วมมือระหว่าง สช. กับสถาบันพระบรมราชนก และมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ซึ่งจะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะได้เชิญนักสานพลังนโยบายฯ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อน PHPP อยู่ขณะนี้ 14 จังหวัด รวม 42 คน กลุ่มเฉพาะอีก 6 คน และเครือข่ายหมออนามัยอีก 2 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ สช. รวมทั้งสิ้น 55 คน เข้าร่วม ส่วนจังหวัดที่อยู่ในระหว่างการพัฒนากลไกก็จะได้หนุนเสริมในปีถัดไป

ขอเชิญชวนเพื่อนภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งถือเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะร่วมกัน และขอขอบคุณเพื่อร่วมอุดมการณ์ทางความคิดที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ปัญญา รูปธรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับตำบลทั้ง 500 ตำบลอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะปรากฎผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้ และจะขยายผลต่อๆ ไปไมีมีที่สิ้นสุด โดยพื้นที่ เพื่อพื้นที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เรามีการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เชื่อมโยงกันตั้งแต่ในระดับชุมชน ไปจนถึงระดับชาติ
ในโอกาสต่อไป หากมีความก้าวหน้าของงานจะนำมาเล่าสู่กันอีกครับ

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook