BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ดาวน์โหลดสไลด์งาน เด็กและเยาวชนไทย สร้างคุณค่า สร้างคุณธรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2557 ทีมสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ โดย นายจารึก ไชยรักษ์ นายทรงพล ตุละทา และนายวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นวิทยากร แนะนำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักกระบวนการนโยบายสาธารณะและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เพื่อผู้เข้าร่วมสามารถกลับไปออกแบบกระบวนการสมัชชาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่ โรงแรมพิมาน การ์เด้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่วิทยากรจากสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่นำเสนอได้ที่นี่ครับ

รู้จักนโยบายสาธารณะและกระบวนการสมัชชาฯ

 

 

Check Also

powerpoint งาน WS เสริมศักยภาพด้านการสื่อสาร

แชร์เพิ่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ   ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ สถาบันวิชาการ TOT วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook