BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน มี.ค. 2557

สวัสดีเพื่อนชาวสมัชชาสุขภาพทุกท่านครับ

ในเดือนมีนาคมนี้ ผมมี 3 ประเด็นที่น่าสนใจ อยากนำเสนอ หนึ่งก็คือเรื่องการเปิดพื้นที่ขับเคลื่อนกระบวนการการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ ซึ่งมีทั้งระดับจังหวัด และระดับตำบล โดยในระดับจังหวัดนี้ ล่าสุดเราได้เพื่อนสมาชิกเป็นจังหวัดที่ 55 แล้ว นะครับ นั่นคือจังหวัดตาก เราได้ไปชวนกันพัฒนากระบวนการนโยบายฯ ซึ่งแนวทางพัฒนา ก็ยังยืนยันแนวคิดที่จะพัฒนาในระดับจังหวัด โดยมีลักษณะ 5 กลาง คือ

  • หนึ่ง. มีกลไกกลาง
  • สอง. กลไกกลางนั้น ก็ไปจัดการให้เกิดพื้นที่กลาง หรือเรียกว่าพื้นที่สาธารณะ
  • สาม. ทำให้เกิดการเปิดประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม ที่เป็นประเด็นของส่วนกลาง
  • สี่. มีกระบวนการกลาง
  • ห้า. มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจากส่วนต่างๆ

และหากจะพัฒนา หรือผลิตให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ดีได้นั้น อย่างน้อย ที่มาก็ต้องมีความเป็นสาธารณด้วย ตรงจุดนี้ผมคิดว่าสำคัญ

นอกจากนี้ขอแถมสิ่งสำคัญในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (HPP) ในระยะเริ่มต้นอีกสักนิดครับ ข้อแรกนั้น คือการทำแผนที่ภาคีเครือข่าย (Social Mapping) สองคือการพัฒนากลไกเครือข่ายองค์กรภาคีในพื้นที่ และสาม การจัดการเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาโดยพื้นที่ (หมายถึง ต้องให้พื้นที่เป็นคนนำ)

ถ้าเป็นเช่นนี้ก็คาดหวังว่า จะเกิดการพัฒนาหรือการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น

เรื่องที่สองที่อยากนำเสนอคือ กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หากเรามองโดยภาพรวมจะเห็นว่ากระบวนการสมัชชาฯ มีสมาชิกกลุ่มพื้นที่ (MA: Member of area) เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก และหากเรามองไปที่สมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA: Provincial Health Assembly) ก็จะมีกลุ่มเครือข่าย/องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด เป็นสมาชิก และในอนาคต หากกลไก และกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดมีความเข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้อย่างเข้มแข็งด้วย อาทิ มีผู้แทนที่แท้จริงมากขึ้น มีกระบวนการให้เข้อเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งการผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันทั้งขาขั้น และขาเคลื่อน ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2557 ที่ใกล้จะมาถึง ก็ขอใช้พื้นที่นี้เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกันนะครับ

ซึ่งนอกจากสมัชชาในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่แล้ว ในอนาคต เราจะมีการพัฒนาให้ระดับตำบลเป็นสมาชิก ซึ่งในขณะนี้เราได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) เป็นเครื่องมือในการหนุนเสริมการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (HPP by KM) ซึ่งก็จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในอนาคต และในขณะนี้เราได้มีการดำเนินการทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 500 ตำบล ในปี พ.ศ.2556 – 2557 และจะมีการขยายผลให้มากขึ้นในระยะต่อไป

อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะสื่อสารให้สมาชิกได้รับทราบก็คือ การพัฒนานักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP Program) ซึ่งเป็นการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับแกนประสานงานขับเคลื่อนนโยบายในระดับจังหวัด ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่โดยเรามีความเชื่อว่า แต่ละคนมีทักษะและประสบการณ์ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ และก่อให้เกิดการหมุนเกลียวความรู้ และยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการปิดโปรแกรมปี พ.ศ. 2556 ไปเรียบร้อยแล้ว และจะมีการพัฒนาต่อเนื่องไปอีก 3 ปี คือปี พ.ศ. 2557 – 2559 และจะได้เชิญชวนแกนประสานงานนโยบายในระดับจังหวัดเข้าร่วมในโอกาสต่อไป

ซึ่งก็หวังว่า 3 เรื่องที่สำคัญในเดือนนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวโดยพื้นที่ เพื่อพื้นที่ต่อไปอีกเป็นจำนวนมากนะครับ

ติดตามต่อไปนะครับ

โดย: สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook