BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ทักทายรายเดือน ก.พ. 2557

สวัสดีครับเพื่อนชาวสมัชชาสุขภาพทุกท่าน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการทักทายกันของเราผ่านโลกออนไลน์ โลกที่เชื่อมระยะห่างให้ใกล้กัน ผมขอใช้พื้นที่นี้แบ่งปัน อัพเดทข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสักหน่อย สำหรับเดือนนี้ผมคิดว่าเรามีเรื่องดีๆ อยู่ถึง 5 เรื่องด้วยกันครับ

 เรื่องแรกก็คือการเปิดตัวเว็บไซต์นี้ไปแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายเข้ามาเยี่ยมชม มาแวะเวียน ผมคิดว่านี่ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุคสมัย พื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวของทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ชนิดที่ทำให้เราหลุดจากข้อจำกัดของระยะทาง และเวลาที่ไม่ตรงกัน ด้วยช่องทางนี้ เพียงแค่คลิก เราจะสามารถขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะไปด้วยกัน

นอกจากเรื่องเว็บไซต์แล้ว ในระยะนี้ยังมีงานที่สำคัญที่ต้องการยกระดับ ต่อยอด และขยายผลโดยใช้วิธีการสาธิต (Demonstrations Effect) ด้วยครับ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการสาธิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้ และ/หรือสามารถที่จะสามารถเชื่อมโยงต่อยอดรายละเอียดกันในเครือข่ายได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรามีการนำเสนอผ่านการสาธิต เช่น เล่าประสบการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับจังหวัด โดยการใช้สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือ เป็นต้น และเราจะมีกระบวนการต่อยอด ขยายผลด้วยวิธีการ Demonstrations Effect เช่นนี้ ทั้ง 4 ภาค ซึ่งขณะนี้ ได้ผ่านไปแล้ว 2 ภาค คืออีสาน และภาคกลาง/ตะวันออก

เรื่องดีๆ เรื่องที่สาม คือการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับตำบล

เรื่องที่สี่ เรามีการเคลื่อนไหวเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับตำบล หรือ CHIA (Community Health Impact Assessment)

เรื่องสุดท้ายคือการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ หรือ HPP by KM (Healthy Public Policy by Knowledge Management) และการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) ฯลฯ

และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการพัฒนา “วิชชาการ” การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่

ติดตามต่อไปนะครับ

โดย: สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

Check Also

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook