BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

แจ้งกำหนดการ Core Modulle 3 และการเตรียมความพร้อม

เรียน พี่น้องชาว นนส.ที่รักทุกท่าน

ใกล้เวลาที่จะได้พบกันอีกแล้วนะคะ  อย่ามัวทำงานเพลินจนลืมเตรียมความพร้อมมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ ( ครั้งนี้  จัดในโรงแรมใกล้ ๆ กรุงเทพฯ  ไม่ต้องเดินทางไกลเหมือน 2 ครั้งที่ผ่านมา ) (ร่าง) กำหนดการ CM3  คลอดแล้ว  รายละเอียดตามแนบ ที่สำคัญ  มีเอกสารชี้แจง CM3 แนบมาด้วย  ฝากทุกท่านศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ด้วย

สาระสำคัญ คือ

1. นนส.ทุกท่าน อ่านหนังสือ “สมัชชาสุขภาพ ปรัชญาแนวคิดจิตวิญาณ” เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ

(หนังสือแจกให้ใน CM2  ใครยังไม่ได้ติดต่อด่วนเลยค่ะ)

2. นนส.ทุกท่าน อ่านเอกสารงานวิจัย เครือข่ายชุมชนและประชาสังคม แนวคิดประสบการณ์ตัวอย่าง ของ ดร.เสรี พงศ์พิศ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายนักสานพลังฯ  ( จะนำไฟล์แปะไว้ใน facebook กลุ่มนักสานพลัง )

3. นนส.กลุ่มจังหวัด ร่วมกับทีม PHA ในพื้นที่ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน PHPP ในพื้นที่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ตามแนวคำถามที่กำหนดให้ เพื่อนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันใน Core Module 3

4. ขอ นนส. อาสา 4 ท่าน  เพื่อช่วย นำเสนอสาระจากการอ่านหนังสือ สมัชชาสุขภาพ ฯ  รายละเอียดตามแนบค่ะ

 

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook