BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ตุ๊อ้วน..ชวนเครือข่าย ใช้หลัก 3ส. และ 2 มือ สร้างนโยบาย

ตุ๊อ้วน..ชวนเครือข่าย ใช้หลัก 3ส. และ 2 มือ สร้างนโยบาย พร้อมเคลื่อนไหวสังคม เตรียมชงเครือข่ายสานนโยบาย 5+1 เพื่อเด็ก เยาวชน คนชรา สิ่งแวดล้อม และหลักประกันสุขภาพ

“ที่ผ่านมาการทำงานสมัชชา เหมือนเป็นการปรบมือข้างเดียว เราได้แต่ทำนโยบาย แล้วเอาปัญหาของเราไปให้คนอื่น และคิดว่าจบแล้ว แต่ความจริงนั่นคือปัญหาของเรา และในเมื่อเรามีสองมือ ดังนั้นต่อจากนี้เราจะใช้ทั้งสองแรง มือขวาเราจะสร้างนโยบาย ส่วนมือซ้ายเราจะใช้ขับเคลื่อนสังคม เราจะร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ของเรา”

พระฤทธิชัย  อภิเมธี ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (ตุ๊อ้วน)

เข้าสู่ฤดูจัดเวทีรับฟังร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (คจ.สจ.) ร่วมกับหน่วยเลขานุการกิจ (นลส.) ปักหมุด จัดเวทีรับฟังร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องประชุมอินทนนท์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โดย บริเวณงานยังเปิดเป็นตลาดนัดสุขภาพ ให้เป็นลานที่มีชีวิต เป็นพื้นที่ของทุกภาคีเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่ ให้มีทั้งภูมิปัญญาชุมชน ผักปลอดสารพิษ การแก้ปัญหาหมอกควัน ฯลฯ

การจัดเวทีครั้งนี้ ตุ๊เจ้าอธิบายถึงรายละเอียดว่า ในฐานะ คจ.สจ.เชียงใหม่ ได้เลือกเปิดเวทีพิจารณาระเบียบวาระสุขภาพทั้ง 8 วาระอย่างไม่ตกหล่น โดยภายในงานจะมีนายสุรชัย จงรักษ์ ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (คจ.สจ.) กล่าวต้อนรับ และจากนั้นได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงานแล้ว ยังมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะชวนคิดชวนคุยในประเด็น “สาธารณสุข…สู่…สุขสาธารณะ” จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 8 ประเด็น
ทั้งนี้การจัดงานตุ๊เจ้า คาดหวังถึงเป้าหมายที่สำคัญ คือ แก้ไขปัญหา และความเข้าใจผิดของเครือข่าย ว่าการจัดสมัชชาเป็นเพียงเวทีที่มารับฟังแล้วจบไป มีแต่นโยบาย แต่ไม่มีการเคลื่อนงาน ดังนั้นภายในงาน นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผช.เลขาธิการ คสช./ผอ.สปพ. จึงจะจัดเวทีชวนคิดชวนคุย เพื่อชี้แจงภาคีเครือข่าย ถึงทิศทางการทำงานขับเคลื่อนสุขภาวะภายในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม และชี้ให้เห็นภาพกระบวนการทำงานสมัชชาที่มีการขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดนิ่ง ตลอดทั้งปี เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน

และเพื่อให้เห็นการขับเคลื่อนงานเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดังนั้นจากนี้จะมีการทำงานรับลูกต่อจากการเสนอนโยบาย หรือเรียกว่า 3 ส.” คือ “เสนอ สนอง สนาม” โดยเสนอหมายถึง การเสนอนโยบาย โดยจะเป็นการเสนอนโยบายที่สามารถทำได้จริงในพื้นที่ หรือมีคนทำงานประเด็นนั้นๆ อยู่ในพื้นที่จริงๆ สนอง หมายถึงหลังจากเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหาแล้ว ภายในพื้นที่จะให้แกนนำคนทำงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับนโยบายไปทำงานต่อ และสนาม หมายถึง ต้องมีพื้นที่การทำงานในประเด็นนโยบายนั้นจริง เมื่อมี 3ส.นี้ จึงจะเกิดการทำงานที่เป็นรูปธรรม

และหลังจากจบเวทีนี้ ตุ๊เจ้า และเพื่อนเครือข่ายยังได้ปักธงไปสู่เวทีการขับเคลื่อนภายในจังหวัด ซึ่งมีประเด็นที่เรียกว่า 5 บวก 1” โดย 5 ประเด็นเป็นประเด็นร่วมกับทาง สช. ได้แก่ ประเด็นสุขภาวะเด็ก และเยาวชน ประเด็นแก้ไขปัญหาหมอกควัน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ประเด็นการบริหารจัดการชุมชนให้ปลอดมลภาวะ ที่ส่งผลต่อชีวิต และสุขภาพ ประเด็นระบบสุขภาพชุมชน เช่น การพึ่งตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฯลฯ และประเด็นการเตรียมการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ส่วนประเด็นที่ขับเคลื่อนเพื่อเติมภายในจังหวัด หรือ “บวก 1” คือประเด็นหลักประกันสุขภาพ

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook