BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

รายนามนักเขียน

 • Karan Intakul

  Karan Intakul

  เป็นผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์เครือข่ายสมัชชาเฉพาะพื้นที่/ประเด็น และมีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ GIS
 • Songpon Tulata

  Songpon Tulata

  ทีมงาน AreaHpp ปัจจุบันล่องลอยอยู่แถบอีสาน ทำงานกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยอยู่ สช. และเป็นผู้ประสานงานภาคอีสานที่หล่อที่สุด เพราะผู้ประสานงานอีสานมีผู้ชายคนเดียว...เฮ
 • Kanokwan NHCO

  Kanokwan NHCO

  มาเป็นคนพื้นที่ได้ 9 เดือนแล้ว เพื่อนพ้องน้องพี่ให้มาช่วยดู Website AreaHpp.net อยากจะบอกว่านี้คือช่องทางนี้ที่เราจะได้พูดคุยกัน ผ่านโลก Social ที่ทั้งกว้างใหญ่ แต่เราใกล้ชิดกันได้ง่ายๆ :)
 • วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข

  วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข

  บรรณาธิการเว็บไซต์ AreaHpp ที่เป็นคนช่วยปลุกปั้นเว็บนี้มาตั้งแต่ต้น เป็นนักเขียนคนสำคัญที่จะนำเรื่องราวของพี่น้องเครือข่ายมาถ่ายทอดและนำเสนอ ขอแค่มีเรื่อง มีคนชี้เป้า บ.ก.เรา สามารถนำมาสื่อสารให้ได้
 • กุลรภัส ทองขาว

  กุลรภัส ทองขาว

  นางสาวกุลรภัส ทองขาว (ใบบัว คนแดนใต้) สื่ออิสระภาคประชาชน จากหนังสือพิมพ์ วารสารคนแดนใต้ ศูนย์ข่าวคนแดนใต้ ภาคประชาชน ออนไลน์ เป็นสื่ออิสระทำงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช่สื่อฯ มาเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ไม่ใช่เหตุการณ์ความรุนแรง เพื่อช่วยประสานให้ภาคประชาชนรู้ถึงสิทธิ และเป็นสื่อกลางในการประสานกับหน่วยงาน องค์กร และทุกภาคส่วนที่จะเป็นฝ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ หรือปิดช่องว่างความไม่เข้าใจกัน
 • วิสุทธิ บุญญะโสภิต

  วิสุทธิ บุญญะโสภิต

  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย Blogger เก็บเล็กประสมน้อย
 • สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

  สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ เจ้าของคอลัมน์ประจำ "ทักทายรายเดือน"
 • นฤเทพ พรหมเทศน์

  นฤเทพ พรหมเทศน์

  ฉายา ออส หละปูน จากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน เป็นผู้มีประสบการณ์งานพัฒนาและการสื่อสารในพื้นที่ เป็นนักสานพลังรุ่นปี 57 เป็นคนที่ทั้งพลังเล่นและพลังทำงาน มีมุมมองในการทำงานและใช้ชีวิตที่น่าสนใจ ทำความรู้จัก ออส หละปูน ได้ที่ http://www.facebook.com/naiaos
 • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

  พีธากร ศรีบุตรวงษ์

  พีธากร ศรีบุตรวงษ์ อดีตเจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะ Bangkok Forum ปัจจุบันเป็นแกนสำคัญของสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสาน เป็นนักสานพลังรุ่นปี 2556 พีธากรจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสานพลัง และการทำงานกับภาคประชาสังคมที่มีมากมายหลากหลาย
 • รพินทร์ ยืนยาว

  รพินทร์ ยืนยาว

  โอเล่ รพินทร์ ยืนยาว หนึ่งในหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นมือผลิตสื่อวีดิทัศน์ชั้นดี และยังเป็น นนส. ปี 56 ด้วย
 • วันพิพัฒน์ คมภักดี

  วันพิพัฒน์ คมภักดี

  วันพิพัฒน์ คมภักดี (พี่คล็อคของน้องๆ) จากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี เป็นนักสานพลังปี 57 เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นนักคิด นักเขียนที่มีวิธีคิดและแง่มุมที่น่าสนใจ ตั้งแต่วันนี้พี่คล็อคจะมาแบ่งปันประสบการณ์ ความคิดให้กับพวกเราใน AreaHpp.net ครับ
 • วีระพล เจริญธรรม

  วีระพล เจริญธรรม

  จ่าวี นักสานพลังรุ่นบุกเบิก อดีตนายทหารเรือที่ผันตัวมาเป็นภาคประชาชน มีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการทำงานด้านสุขภาวะคนอีสาน เจ้าของคอลัมน์ก่อนที่จะผ่านเลยไป (ปัจจุบันเป็นแฟนบอลชลบุรี FC อย่างเหนียวแน่น)
 • วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

  วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

  นักวิจัยและพัฒนาที่ผันตัวจากภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยไปใช้ชีวิตคลุกฝุ่นอยู่กับชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆในภาคเหนือ รักที่จะสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ โดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เพศ วัย แม้จะต้องสวมหมวกหลายใบในชีวิต แต่ลิขิตที่วางเอาไว้ คือ ยังเป็นนักเรียนน้อยของโลกใบใหญ่ตลอดไป
AreaHpp Facebook