BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เรื่องราวจากพื้นที่ภาคอีสาน

October, 2017

September, 2017

 • 27 September

  บุกเยี่ยม!! “ไร่เพื่อนคุณ”อดีตผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง (นายมงคล สุระสัจจะ) พลิกผันชีวิตหลังเกษียณสู่อาชีพทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกเมล่อนไร้สารพิษ 100%

  คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา 4PW จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปเยี่ยมชม “ไร่เพื่อนคุณ” ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ริมถนนทางหลวงแผ่นดินที่ 24 ประโคนชัย-นางรอง ของท่าน มงคล สุระสัจจะ ซึ่งได้ แรงบันดาลใจจากการที่ท่านมีชีวิตที่คลุกคลีกับเกษตรกรตั้งแต่เด็กจนวัยเกษียณได้พบเห็นปัญหา ที่เกษตรกรไทยต้องเสียเปรียบกับราคาพืชผลตกต่ำอันเนื่องมาจากกลไกตลาดของการทำเกษตรตามฤดูกาล ได้พบเห็นโรคภัยไข้เจ็บ ความทุกข์ทรมาน และความสูญเสียอันเกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อีกทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคที่ตามมาอีกมากมาย ทำให้ตัดสินใจทำการเกษตรปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยเน้นหลักการ -คนงานต้องปลอดภัย -สิ่งแวดล้อมปลอดภัย -ผู้บริโภคต้องปลอดภัย ต้องเอาชนะอุปสรรค 3 ประการให้ได้คือ -เอาชนะฤดูกาลปลูกได้ทุกฤดู มีของขายทุกวัน -เอาชนะยาฆ่าแมลง ไม่ใช่อย่างเด็ดขาด -เอาชนะกลไกตลาด กำหนดผลผลิต กำหนดราคาขายได้เอง ขอบคุณพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำข้อคิด และนำเยี่ยมชมสวนเมล่อนอินทรีย์ และให้ชิมฟรี. อร่อยจริงๆ ครับ #สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ #นนส. #ศปนส. #4PW #อาหารปลอดภัย #อธิปไตยด้านอาหาร สุเทพ พันธุระ

  Read More »
 • 20 September

  การประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์

  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทพ.จีระศักดิ์ ทิพยสุนทรชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขับเคลื่อนโยบายสาธารณะ เพื่อคนบุรีรัมย์ใน ๓ ประเด็น เพื่อให้ได้ประเด็นข้อเสนอ ไปสู่การกำหนดนโยบาย ในแต่ละประเด็น ได้แก่ ๑ ปัญหาวัยรุ่นบุรีรัมย์ (ท้องก่อนวัยอันควร / เด็กแว้น / ติดเกมส์ /สุขภาพจิต /ยาเสพติด ฯลฯ ๒. ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) ๓. ปัญหาด้านอาหารปลอดภัย / ตลาดสีเขียว สุเทพ พันธุระ

  Read More »
 • 12 September

  เกษตรอินทรีย์ทำได้จริงด้วย 4 สิ่งต่อไปนี้

  ทุกวันนี้กระแสเกษตรอินทรีย์กำลังมาแรง เนื่องจากทุกคนทั้งผู้บริโภค และผู้ผลิต ต่างให้ความสนใจกับสุขภาพกันมากขึ้น คนกินล้วนอยากทานอาหารที่ปลอดภัย คนผลิตหรือเกษตรกรเองก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งแนวทางเกษตรอินทรีย์สามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริง การจะทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่คิดฝันไว้อาจจะสวยหรู แต่ทางเดินจริงๆ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ วันนี้กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จากจังหวัดมหาสารคามจึงมีเรื่องสำคัญที่อยากบอกให้เพื่อนพี่น้องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ได้เรียนรู้ร่วมกัน ๔ ประการ

  Read More »

July, 2017

 • 30 July

  สช.ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานจัดเวทีวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร 4PW เซ็ตขบวน ร่วมกันสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายฯ ในพื้นที่

  สช.ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานจัดเวทีวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร 4PW เซ็ตขบวน ร่วมกันสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายฯ ในพื้นที่ วางบทบาทขยับ 3 ส่วนพร้อมกันอย่างเป็นระบบ คือ เจ้าของประเด็น/ข้อมูล ผู้ผลิตสื่อ และสื่อในพื้นที่ นำร่องทดลองจัดวาระการสื่อสารประเด็นแรก อธิปไตยทางอาหาร โดยวางแผนสื่อสารประเด็นเดียวยาว 4 เดือน เมื่อวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 ที่บ้านสวนซูมแซง จ.มหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานรวมกว่า 20 คน จัด “เวทีสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร 4PW ระดับภูมิภาค” เพื่อวางรูปแบบ และวิธีการสื่อสารร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนประเด็น 4PW (Participatory Public Policy Process based on Wisdom) หรือกระบวนการสานพลัง สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย สื่อมวลชนในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเขียน วิทยุ สารคดี งานภาพ เป็นต้น เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และผู้แทนจาก สช. เริ่มการประชุม ...

  Read More »

March, 2015

 • 25 March

  ม.ขอนแก่นร่วมขับเคลื่อนมติ “มะเร็งท่อน้ำดี” จัดกิจกรรม อัลตร้าซาวด์สัญจรพบผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 5 ราย

  ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอระเบียบวาระที่ 3 “การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน” เนื่องจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในภาคอีสานจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดันเรื่องการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนผลักดันให้เป็นวาระของชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อตะหนักถึงปัญหาและเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งในที่ประชุมมีมติ ให้มีการพัฒนาระบบทะเบียนมะเร็งท่อน้ำดีและสนับสนุนวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร ผลักดันการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีให้ได้ ทั้งนี้ทางมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดยทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการขับเคลื่อนในมติดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยการพัฒนาเครื่องมือ CASCAP Tools   เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี นอกจากนี้มีกิจกรรมลงพื้นที่จัดงาน “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร” ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดมีการจัดงาน “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร” ครั้งที่ 17 ขึ้นที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 13 มีนาคม 2558  ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี  ให้ตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่า 14,000 รายต่อปี  และมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีถึง 6 ล้านคนต่อปี ให้สามารถป้องกันโรคและได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกเป็นส่วนเวทีและนิทรรศการที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีและการป้องกันกับชาวบ้าน และอสม. ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รู้จักมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อชีวีมีสุข” โดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ...

  Read More »

October, 2014

 • 6 October

  “๗๐ ฮู้” เว้าสู่หมู่ฟัง

  “๗๐ ฮู้ เว้าสู่หมู่ฟัง” เป็นภาษาอิสาน แปลว่า 70 เรื่องที่รู้จะเล่าให้เพื่อนฟัง เป็นงานมหกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้บทเรียนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 70 ตำบล ใน 4 จังหวัดอีสานใต้ ของกลุ่มเจริญธานีศรีโสธร ได้แก่ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร โดยได้ร่วมมือกันในการสร้างกลไกคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับตำบล เพื่อถอดบทเรียนจัดการความรู้แบบเสริมพลังใน 70 ตำบล ภายใต้โครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวแทนในระดับตำบล ตำบลละ 5 คน นอกจากนี้มีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน

  Read More »

September, 2014

 • 28 September

  แสงสว่าง ส่องไทย

  วันนี้(26กย.57) ผมและทีมงานสช.ไปร่วมทำงานกับสำนักงานสปสช.เขต8อุดรธานี ที่มีคุณหมอปรีดา แต้อารักษ์ เป็นผอ. มีคุณหมอพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต8 จากกสธ.ไปร้วมด้วย เพืี่อติดตามงานความร่วมมือการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น109ตำบลใน7จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม

  Read More »

April, 2014

 • 21 April

  อีสานเสวนา: ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ผันหรือจริง

  รายการ อีสานเสวนา ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ประเด็นเสวนา : ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ผันหรือจริง. ติดตามชม สิทธิของคนไทย ที่คนไทยหลายคนไม่เคยรู้ ว่าจะต้องทำอย่างไร หรือตัวเองมีสิทธิอย่างไร สปสช.เขต 8 อุดรธานี เน้นให้คนไทยทุกคนได้รู้สิทธิ และเข้าถึง ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคน ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม อสมท ช่อง MCOT1 เวลา 13.00 น. สปสช. อยากให้คนไทยรู้สิทธิ และหน้าที่…ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.mcot.net/mcot1

  Read More »
AreaHpp Facebook